פתרונות לעיריות

  • תפעול יעיל של מערכת הרמזורים​
  • מרכז בקרה מתקדם הכולל מידע תנועתי נרחב
  • ערוץ תקשורת לנהגים
   יתרונות
 

פתרונות למשתמשים

  • חסכון בצריכת הדלק
  • קיצור זמני הנסיעה וההמתנה ברמזורים
  • אפליקציית ניווט בעלת גישה למידע התנועתי אשר המערכת מנתחת