פתרונות

Real-time adaptive traffic signal control.
Real-time city-wide traffic data

בקרת רמזורים אדפטיבית